Kolektory słoneczne. Panele fotowoltaiczne. Szczecin.

Oferta ekologicznych kolektorów i zestawów solarnych w Szczecinie. Serwis naprawa paneli słonecznych.

panele słoneczneOferta naszej firmy obejmuje zarówno kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła. Krótko mówiąc – wszystko co ekologicznie może dostarczyć energii. Każdy Klient może liczyć u nas na kompleksową obsługę. Cały proces inwestycji, zaczynając od wykonania projektu, a kończąc na profesjonalnym montażu instalacji grzewczej jest przez nas organizowany i ściśle kontrolowany. Oferta naszych zestawów solarnych skierowana jest do użytkowników prywatnych, biznesowych, a także instytucji. Kolektor słoneczny Solar Premium to najwyższa jakość połączona z rozsądną ceną. Usługi kierujemy nie tylko do klientów ze Szczecina, ale także całego województwa.

Wdrażane przez nas systemy grzewcze są nie tylko ekologiczne ale i ekonomiczne. Dzięki aktualnie dostępnym dotacjom, zwrot inwestycji w panele słoneczne ma miejsce już w okresie od 3 do 7 lat. Zależnie od potrzeb oferujemy Państwu zarówno kolektory słoneczne płaskie, jak i próżniowe.

Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie katalogowej spełniają szereg rygorystycznych norm, a materiały, z których są wykonane, zostały zaaprobowane przez akredytowane laboratoria badawcze. Współpraca z firmą Solar Premium to gwarancja jakości i brak zmartwień Klienta.

Panele słoneczne Szczecin

Solary – Podstawowe elementy składowe systemu solarnego

Głównymi i zarazem najważniejszymi elementami systemu solarnego są kolektory słoneczne. W dalszej części do całego systemu należą : grupa solarna oraz zasobnik solarny. W pierwotnym obwodzie solarnym płynie płyn roboczy (mieszanina wody ze specjalnym środkiem niezamarzającym), którego przepływ przez kolektory słoneczne wymuszany jest przez pompę obiegową.

Budowa domu - instalacja paneli słonecznych
Instalacja paneli słonecznych na nowo budowanym domu

Zamontowany zespół kolektorów słonecznych przekształca energię pochodzącą z promieniowania słonecznego w ciepło i następnie przekazuje je poprzez przewodzenie za pośrednictwem profilowanej blachy absorbera do ciekłego medium roboczego w kolektorach. Ogrzane w ten sposób medium robocze w dalszym kroku przekazuje to ciepło za pośrednictwem wymiennika ciepła wodzie użytkowej znajdującej się w zasobniku solarnym. Schłodzone w ten sposób w wymienniku medium robocze pompowane jest następnie z powrotem do kolektorów słonecznych i w ten sposób obieg zamyka się. W momencie osiągnięcia zaprogramowanej, wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej pompa obiegowa zostaje wyłączona a cała instalacja solarna przechodzi w stan spoczynku zwany stagnacją. Jeżeli instalacja znajduje się w stanie stagnacji a kolektory nadal poddane są działaniu promieniowania słonecznego może dojść do parowania medium roboczego. Aby w takim przypadku zapobiec uszkodzeniu podzespołów instalacji, stosowanych jest szereg urządzeń zabezpieczających, takich jak zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny oraz naczynia zbiorcze.

Oferowane przez nas kolektory wysokoefektywnego systemu rur próżniowych HEAT PIPE służą do całorocznego podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania niskotemperaturowych systemów grzewczych centralnego ogrzewania. Dostosowane są do całorocznej pracy w naszej strefie klimatycznej. Specjalna technologia opatentowana jako HEAT PIPE tzw. “rurka ciepła” gwarantuje maksymalny uzysk energetyczny, długą żywotność, niezawodność, odporność na warunki pogodowe, niskie koszty zastosowania i eksploatacji oraz nieskomplikowany montaż na różnorodnych pokryciach dachowych płaskich lub pochyłych.
Obsługująca zestaw zintegrowana mikroprocesorowa grupa solarna oprócz swoich głównych funkcji realizuje dodatkowo automatyczną modulację prędkości przepływu z wyświetlaniem jej bieżącej wartości, ochronę przed przegrzewaniem jak i zamarzaniem kolektora oraz zbiornika (awaryjne podgrzewanie).

W skład kompletnej instalacji solarnej wchodzi :

1. Kolektor słoneczny
Kolektor słoneczny jest głównym elementem każdej instalacji solarnej przekształcającej energię promieniowania słonecznego w ciepło i przekazującej to ciepło poprzez absorber medium roboczemu. W chwili obecnej rynek instalacji solarnych do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej opanowany został przez dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych. Są to kolektor płaski oraz kolektor próżniowy.

2. Rodzaje kolektorów
2.1. próżniowy rurowy
W instalacjach solarnych do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej dawniej stosowane były dotychczas głównie kolektory płaskie. Stosowanie kolektorów próżniowych było zwykle odrzucane z uwagi na znaczną dysproporcję w cenie kolektorów. Dodatkowe, wyższe koszty wynikające z zastosowania kolektorów próżniowych nie były rekompensowane wyższą sprawnością kolektorów próżniowych. Ostanie lata przyniosły jednak zdecydowaną redukcję kosztów produkcji kolektorów próżniowych. W efekcie ceny kolektorów próżniowych znaczącą spadły.
Wyższa sprawność pozwala na oferowanie kolektorów próżniowych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla obiektów o ograniczonej powierzchni dachowej pod kolektory lub płaskiej powierzchni dachowej o ograniczonej nośności. Umieszczone na tych obiektach kolektory próżniowe z uwagi na swoją konstrukcję powodują niższe obciążenia wynikające z naporu wiatru lub nacisku śniegu.

2.2. próżniowy płaski
Kolektor płaski składa się zasadniczo z obudowy, selektywnego absorbera, izolacji cieplnej oraz szyby solarnej. Kolektory płaskie mogą być wbudowane w połać dachu, położone na połaci dachowej, postawione na wolnej przestrzeni lub umieszczone na fasadzie budynku.

Sercem kolektora słonecznego jest absorber przekształcający promieniowanie słoneczne w ciepło. Absorber składa się z reguły z arkusza albo pasków metalowej blachy miedzianej lub aluminiowej połączonych z określoną ilością rur (rury absorbera) albo kanałów, przez które przepływa medium robocze.
Promieniowanie słoneczne nagrzewa absorber. Medium robocze przepływające przez rurki absorbera odbiera zgromadzone przez absorber ciepło i transportuje je w kierunku zasobnika solarnego. Ponad 90% absorberów składa się z zespołu blach i rurek miedzianych. Niewielka część absorberów składa się z blachy aluminiowej oraz rurek miedzianych.
Wydajność absorbera zależy w znacznym stopniu od parametrów optycznych pokrycia, rodzaju materiału, geometrii oraz rodzaju przepływu medium roboczego i wpływa decydująco na wydajność kolektora słonecznego.
Powierzchnia absorbera pokryta powłoką wysoko selektywną i odporną na starzenie jest obecnie najwyższym osiągnięciem technologicznym.
Dzięki zastosowaniu antyrefleksyjnej szyby solarnej oraz właściwej izolacji cieplnej minimalizuje się straty odbicia oraz straty ciepła w kolektorach.
Kolektory słoneczne nie posiadające powłoki selektywnej ze standardowym przykryciem szybą mogą być stosowane z powodzeniem do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej latem oraz wstępnego podgrzewu w okresach przejściowych.
Zastosowanie pokrycia selektywnego powoduje zwiększenie kosztu absorbera ale uzyskuje się wyższy uzysk solarny z identycznej powierzchni kolektora, można dzięki temu zastosować mniejszą ilość kolektorów dla osiągnięcia identycznej wydajności.

Wahania energii promieniowania słonecznego oraz okresy słabego promieniowania wymagają stosowania energii konwencjonalnej dla zapewnienia wymaganej ilości ciepłej wody użytkowej. Z reguły podłączenie konwencjonalnego kotła grzewczego następuje za pośrednictwem drugiego wymiennika w zbiorniku i/albo elektrycznego elementu grzewczego. Wymiennik ten umieszczony jest w górnej części zbiornika.
Pojemność dogrzewu nie powinna być większa niż koniecznie niezbędna, zwiększenie tej pojemności powoduje zmniejszenie pojemności przeznaczonej do ogrzewania solarnego. Wielkość wymiennika wynika z mocy kotła oraz potrzeb ciepłej wody użytkowej.

Jako medium grzewcze stosowana jest w naszej szerokości geograficznej mieszanina wody z glikolem polipropylenowym, zapewniająca zabezpieczenie przed zamarzaniem do temperatury co najmniej – 25°C. W przypadku stosowania w obwodzie solarnym wody występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody i rozerwania rur. Dla polepszenia żywotności płynu producenci stosują odpowiednie dodatki uszlachetniające.
Ponieważ dodatek środka antyzamarzającego powoduje zwiększenie pojemności cieplnej oraz wzrost lepkości a tym samym zwiększenie niezbędnej mocy pompy, nie należy przesadzać z ilością dodatku. Z reguły stosowane jest 40% koncentracji glikolu.

3. Elementy składowe kolektora
3.1. zasobnik
Energia promieniowania słonecznego przekazana medium roboczemu gromadzona jest w zbiornikach wody użytkowej, ładowanych i rozładowywanych automatycznie. Zbiorniki te magazynują ciepło krótko lub długoterminowo.
W standardowych instalacjach solarnych stosuje się zbiorniki magazynujące ciepłą wodę użytkową na krótki okres czasu posiadające płaszcz stalowy, który na wewnętrznej stronie pokryty jest powłoką odporną na korozję i wysoką temperaturę a przed wszystkim posiadają odpowiedni atest higieniczny. W przypadku stosowania płaszcza w całości ze stali nierdzewnej można zrezygnować ze stosowania specjalnych powłok ochronnych.

Zadaniem zbiornika solarnego ciepłej wody użytkowej jest zgromadzenie odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem faktu czasowego przesunięcia pomiędzy dostępną energią promieniowania słonecznego a rzeczywistym zapotrzebowaniem. Po dniu pełnego nasłonecznienia zdarzyć się może deszczowy dzień. Energia słoneczna może być więc wykorzystana sensownie jedynie wówczas, gdy czasowe różnice między dostępną energią promieniowania słonecznego a potrzebami cieplnymi zrównoważone zostaną przez stosowanie odpowiedniej pojemności zasobnika. W przypadku, gdy ilość energii słonecznej nie jest wystarczająca musi być zapewniona możliwość uzyskania wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej poprzez dogrzew konwencjonalny. Dodatkową energię dostarczy kocioł gazowy, olejowy, na pelety lub biomasę, kocioł na paliwo stałe lub np. grzałka elektryczna.

Do gromadzenia ciepła na krótki okres czasu nadaje się również zbiornik wody grzewczej, tak zwany zbiornikiem buforowym. Współpracuje bezpośrednio z instalacją c.o. Zbudowany jest identycznie jak wcześniej opisany zbiornik ciepłej wody użytkowej ale znacznie tańszy ponieważ nie wymaga stosowania ochrony przed korozją. Wynika to z faktu, że woda grzewcza w wyniku braku tlenu działa mniej korozyjnie. Zgromadzone w buforze ciepło oddawane jest w przypadku potrzeby wodzie użytkowej w zasobniku ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika.

W naszych szerokościach geograficznych obwód solarny oraz obwód ciepłej wody użytkowej muszą być rozdzielone z uwagi na konieczność zabezpieczenia obwodu solarnego przed zamarzaniem za pośrednictwem środka antyzamarzającego. Energia zgromadzona przez medium robocze ogrzane przez kolektory słoneczne przekazywana jest przez wymiennik ciepła bezpośrednio do obwodu ciepłej wody użytkowej albo do obwodu pośredniego (zbiornik buforowy). Wymienniki ciepła znajdować się mogą bezpośrednio we wnętrzu zbiornika (wymiennik wewnętrzny) albo na zewnątrz (wymiennik zewnętrzny) zbiornika. W przypadku małych instalacji (o powierzchni kolektorów poniżej 15 m2) stosowane są wewnętrzne wymienniki ciepła (np. wężownica) a przypadku instalacji większych wymienniki zewnętrzne.

3.2. elektronika solarna
Zadaniem regulatora jest zapewnienie takiego transportu ciepła w obwodzie solarnym aby pozyskana przez kolektory słoneczne energia była wykorzystana optymalnie. Za pośrednictwem czujnika temperatury w zbiorniku kontroluje się czy niezbędne jest dostarczenie ciepła z kolektorów.
Temperatura w kolektorach słonecznych mierzona jest za pośrednictwem czujnika temperatury. Jeżeli niezbędne jest dostarczenie ciepła w celu podgrzania wody użytkowej oraz temperatura w kolektorach przewyższa temperaturę wody w zasobniku solarnym załączona zostaje pompa obiegowa. Medium robocze płynące przez obwód solarny dostarcza ciepło niezbędne do ogrzania wody w zasobniku. W przypadku, gdy temperatura kolektorów nie posiada wymaganej wartości niezbędne jest konwencjonalne dogrzanie wody. Dzięki zastosowaniu czujnika temperatury w górnej części zbiornika możliwe jest kontrolowanie temperatury w aspekcie zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury maksymalnej. Gdy osiągnięta zostanie temperatura maksymalna następuje wyłączenie pompy obiegowej, również w przypadku, gdy dostępne jest jeszcze wystarczające promieniowanie słoneczne. Dochodzi wówczas do stagnacji instalacji.
Jeżeli dochodzi często do przypadków stagnacji w okresach dużego nasłonecznienia jest to najczęściej wynikiem zastosowania kolektorów o zbyt dużej powierzchni, nie dostosowanej do potrzeb ciepłej wody użytkowej. Ponieważ elementy instalacji poddane są niepotrzebnym obciążeniom cieplnym a sprawność instalacji maleje, należy zadbać o zredukowanie ilości przypadków stagnacji instalacji.

3.3. zabezpieczenie
Urządzeniami zabezpieczającymi obieg solarny są naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i manometr.
Instalacje solarne należy tak projektować i wykonywać aby zapewnione było samoistne bezpieczeństwo. Oznacza to, że zabezpieczenie i załączanie obiegu solarnego wykonane jest w taki sposób aby również w przypadku dłuższego oddziaływania ciepła na kolektory bez odbioru ciepła ze zbiornika nie dochodziło do niedopuszczalnego wzrostu ciśnienia albo awarii. Gdyby w najgorszym razie doszło do przekroczenia ciśnienia w instalacji solarnej ponad dopuszczalną wartość otworzy się zawór bezpieczeństwa i nastąpi “opróżnienie” instalacji. Część medium roboczego znajdującego się w instalacji wypłynie poprzez przewód spływowy do przygotowanego zasobnika.
Powstała strata medium roboczego musi być koniecznie szybko uzupełniona. W dużych instalacjach solarnych stosuje się zawór bezpieczeństwa na każdym polu kolektorów oraz centralny zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie zadziałania zaworów bezpieczeństwa dobierane jest do wartości dopuszczalnego ciśnienia najsłabszego ogniwa.

Naczynie wzbiorcze w instalacji solarnej powinno być zastosowane z dwóch zasadniczych powodów:
w wyniku ogrzewania się medium roboczego w kolektorach słonecznych dochodzi do zwiększenia się jego objętości, aby nie dochodziło do zwiększenia się ciśnienia w instalacji ta powiększona objętość musi być przejęta przez naczynie wzbiorcze, jeżeli woda w zbiorniku solarnym osiągnie wymaganą temperaturę, pompa obiegowa wyłączy się i instalacja przejdzie w stan stagnacji. W wyniku działania promieniowania słonecznego temperatura w kolektorach wzrasta nadal a medium grzewcze zaczyna parować.
Zadaniem naczynia wzbiorczego jest przejęcie cieczy grzewczej wypchniętej przez parę z kolektorów słonecznych. Tym sposobem ograniczony zostaje wzrost ciśnienia w instalacji.
W trakcie wychłodzenia instalacji dochodzi do skraplania pary. W wyniku wyrównania ciśnienia ciecz zacznie ponownie przepływać przez kolektory.
Manometr w instalacji służy do kontrolowania ciśnienia w instalacji i nastawienia ciśnienia wstępnego.
Instalacja samoistnie bezpieczna nie powoduje wyrzutu cieczy grzewczej przez zawór bezpieczeństwa również w przypadku postoju instalacji.

3.4. pozostałe elementy instalacji solarnej
3.4.1. Pompa solarna
Jako pompy solarne stosowane są zwykle pompy obiegowe o specjalnych parametrach. Należy pamiętać, że pompy te przeznaczone muszą być do transportu mieszaniny wody z glikolem i odporne na temperatury do 130°C. Aby dostosować pompę do wymaganej w instalacji wydajności niezbędne jest stosowanie pomp o stopniowanej prędkości obrotowej.

3.4.2. Odpowietrznik
Zbieranie się powietrza w instalacji solarnej prowadzi do zakłócenia obiegu cieczy grzewczej a w ekstremalnym przypadku do zatrzymania instalacji. Odpowietrzenie pola kolektorów jest więc zagadnieniem dużej rangi. Należy bezwzględnie stosować odpowietrzniki przygotowane do pracy w temperaturze do 150°C (metalowy pływak).

3.4.3. Orurowanie
W obwodzie kolektorów słonecznych stosuje się standardowo rury miedziane. Możliwe jest jednakże również stosowanie rur stalowych bez szwu lub spawanych. Niezbędne jest właściwe izolowanie rur całego obwodu solarnego.

3.4.4. Zawór zwrotny
Zawór zwrotny zabezpiecza przez przepływami grawitacyjnymi w obwodzie kolektorów a co za tym idzie przed rozładowaniem zasobnika solarnego.

Zajmujemy się także naprawą paneli słonecznych – nasz profesjonalny serwis usunie każdą usterkę.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Szczecinie – osobiście lub telefonicznie. Odpowiemy na wszelkie pytania. Posiadamy doświadczone ekipy projektowo-budowlane i dlatego możemy zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.